Actueel

  • Vervolg project Voedseleducatie

    Vervolg project Voedseleducatie

    Het project Voedseleducatie rond de Kaardebol is succesvol afgesloten en krijgt een vervolg. Dankzij een subsidie van gemeente Zutphen kan voedselcoach Gea Oosterveld verder met haar ondersteunende activiteiten. Dit zal echter niet meer vanuit de Kaardebol zijn. Zij gaat rechtstreeks met basisscholen en BSO's in het Waterkwartier en de Zuidwijken aan de slag. Scholen die activiteiten rond voedseleducatie en tuinieren willen opzetten kunnen contact met haar opnemen via voedselcoach@stadsvoedselzutphen.nl

    Over de activiteiten die in 2017 zijn ondernomen is een brochure gemaakt. Deze biedt inspiratie voor scholen en BSO's. De brochure is hier in pdf formaat te vinden, maar kan ook besteld worden via  voedselcoach@stadsvoedselzutphen.nl