Projecten

Project Voedseleducatie rond de Kaardebol

Dankzij een gemeentelijke subsidie konden wij in 2017 ons voedseleducatieprogramma in twee wijken uitvoeren: het Waterkwartier en de Zuidwijken. Het project werkt vanuit De Kaardebol, het voormalige gemeentelijke centrum voor duurzaamheid, dat tussen beide wijken is gelegen. Hier zijn de jeugdtuinen gevestigd waar kinderen praktijkervaring kunnen opdoen.

Centraal in dit project staat de voedselcoach, Gea Oosterveld. Haar taak is het stimuleren van kinderactiviteiten rond gezond voedsel. Dat doet zij bij bestaande organisaties die in de wijken met kinderen werken. Daarbij wordt ingespeeld op de behoeften en mogelijkheden van deze organisaties. Er wordt gezocht naar een gevarieerd aanbod van activiteiten waarbij  de kinderen  kennis en inzichten opdoen. De voedselcoach helpt de organisatie om deze activiteiten zelf op te zetten  of gebruik maken van aanbod elders. Ook levert zij praktische assistentie.

Deze voedselactiviteiten zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Kinderen de gelegenheid bieden om zelf gezond voedsel te produceren en te proeven,
  • De kinderen spelenderwijs kennis en inzichten laten opdoen,
  • De  activiteiten laagdrempelig maken om zoveel mogelijk kinderen te bereiken,
  • Het verband  tussen voedsel en gezondheid inzichtelijk maken,
  • Via de kinderen ook ouders bereiken. 

In 2017 werden twee scholen, twee kinderdagverblijven/BSO's en één buurthuis intensief begeleid. Ook individuele kinderen konden na schooltijd leren tuinieren in de jeugdtuinen. Hierdoor kregen zo'n vierhonderd  kinderen de gelegenheid zelf te tuinieren, workshops rond voedselbereiding volgen en/of te proeven. De resultaten van dit project zijn verwerkt in de brochure 'Weet wat je Eet 2017'. 

In 2018 wordt dit project voortgezet, waarbij  ook andere scholen uit het Waterkwartier en de Zuidwijken kunnen aanhaken. Organisaties die voedselactiviteiten aanbieden kunnen advies krijgen over hoe zij hun aanbod kunnen aanpassen aan de vraag. Neem voor meer informatie contact op met voedselcoach, Gea Oosterveld via voedselcoach@stadsvoedselzutphen.nl