Resultaten

Eerste ervaringen

In 2017 werden twee scholen, twee kinderdagverblijven/BSO's en één buurthuis intensief begeleid. Ook individuele kinderen konden na schooltijd leren tuinieren in de jeugdtuinen. Hierdoor kregen zo'n vierhonderd  kinderen de gelegenheid zelf te tuinieren, workshops rond voedselbereiding volgen en/of te proeven. De resultaten van dit project zijn verwerkt in de brochure 'Weet wat je Eet 2017'

Activiteiten in 2018

In 2018 zijn de activiteiten op dezelfde scholen en BSO's voortgezet en uitgebreid:

  • OBS De Waaier tuiniert nu in de Vijfmorgentuin. Deze is vlak bij de school gelegen waardoor meer groepen er gebruik van maken. En omdat deze midden in de wijk ligt, worden ook buurtbewoners bij het tuinieren betrokken. De kleuters tuinieren in de moestuinbakken op hun eigen schoolplein. En de verschillende groepen krijgen ook workshops rond proeven en kokkerellen
  • OBS De Parel had in 2017 alleen moestuinbakken op hun schoolplein voor de kleuters. Nu zijn daar ook bedden gecreëerd waar de oudere kinderen leren tuinieren.
  • BSO Dikkertje Dap heeft nu moestuinbakken op hun eigen speelterrein. En één groep oudere kinderen heeft een moestuin op het terrein van De Kaardebol.
  • BSO Zwanevlot heeft ook moestuinbakken op hun eigen speelterrein waar de kinderen tuinieren en verse groenten oogsten om op hun brood te doen.