Onze organisatie

Stadvoedsel Zutphen is een stichting met een projectstructuur. Ieder project heeft zijn eigen organisatie en is verantwoordelijk voor de eigen financiering en aansturing. Elk project legt verantwoording af aan, en wordt begeleid door het stichtingsbestuur.

De stichting werkt in principe met vrijwilligers. Voor de uitvoering van projecten worden alleen professionals ingehuurd als daarvoor noodzaak bestaat en financiering geregeld is.

Bestuur

  • Petra Vervoort (voorzitter)
  • Vivian Sieberink
  • Penningmeester (vacant)

Voedselcoaches (programma Voedseleducatie)

  • Gea Oosterveld
  • Arianne van Rosmalen

Docenten kookcursussen

  • Gea Oosterveld
  • Judith Kars