Wat we doen

Wij bieden ondersteuning aan iedereen die een constructieve bijdrage wil leveren aan gezond voedsel door de volgende activiteiten:

We stimuleren groeperingen om initiatieven te ontwikkelen.
We nemen initiatieven om een beweging of ontwikkeling in gang te zetten.
We verbinden mensen door deze website en door netwerkactiviteiten zoals bijeenkomsten.
We adviseren initiatiefnemers over het opzetten en beheren van projecten.
We bemiddelen bij het aanvragen van subsidies, vergunningen e.d.