Afzet lokaal voedsel vergroten

Produceren voor de lokale markt heeft een aantal voordelen. De belangrijkste zijn:

  • Door rechtstreeks te leveren aan verkooppunt of klant kun je een hogere prijs krijgen voor je product.
  • Je kunt rechtstreeks contacten onderhouden met je klanten. Daardoor kun je  ook beter de kwaliteit van je producten tonen en de productiewijze,

De keerzijde is dat je veel meer zelf moet regelen, vooral  op het gebied van logistiek en marketing. De meeste producenten hebben daar onvoldoende tijd en capaciteit voor.  Hoe kun je dit samen met andere ondernemers regelen? Stadsvoedsel Zutphen is bereid ondersteuning te bieden aan initiatieven die de samenwerking binnen de voedselketen bevorderen. Heb je een goed idee en heb je behoefte aan ondersteuning? Neem contact met ons op. Dan kunnen we de mogelijkheden verkennen.