Samen tuinieren

Wil je liever samen met anderen tuinieren? Sluit je dan aan bij bestaande buurtinitiatieven. Een leuke en gezonde manier om je buurt te leren kennen! Zie hier een lijst met voorbeelden van gemeenschapstuinen met eetbaar groen. Je kunt ook lid worden van Oogsttuin Zutphen in het Emerpark.

Geen leuke initiatieven in jouw buurt? Je kunt ook samen met je buren aan de slag gaan om een buurtmoestuin of boomgaard aan te leggen. Voor zulke initiatieven heb je meestal de gemeente nodig. Dan kun je gebruik maken van de regeling voor adoptie van openbaar groen. Lees hier meer over de regeling. Bespreek je ideeën ook eens met de wijkregisseur. Hij of zij kan meedenken over een mogelijke locatie en andere adviezen geven.
Toch nog hulp nodig? Neem dan contact met ons op voor advies.