Wat kunnen scholen doen?

Onderwijs kan kinderen veel waardevolle inzichten meegeven over gezond voedsel. Wil je als school voedseleducatie inbouwen in je lesprogramma? Hier lees je wat de mogelijkheden zijn, en hoe wij kunnen ondersteunen als je aan de slag wilt.