Ondersteuning scholen in gemeente Zutphen

Via ons project Voedseleducatie Zutphense Jeugd ondersteunen wij basisscholen in de gemeente Zutphen bij het introduceren van voedseleducatie. Daarvoor zetten wij onze voedselcoaches in. Zij kunnen gevraagd worden voor incidentele begeleiding of voor een intensief traject. Voor aanvragen of meer info kun je contact met ons opnemen via voedselcoach@stadsvoedselzutphen.nl.

Incidentele inzet

Onze voedselcoach verzorgt inspiratiesessies voor de leerkrachten van Zutphense scholen om met de handleiding aan de slag te gaan. Zij verzorgt op verzoek dan ook een kook- of smaakles voor leerlingen, als kennismaking met ons programma.

Voert je school een project uit waar gezond voedsel aan bod komt? Dan kunnen wij incidenteel ondersteuning bieden in de vorm van een adviesgesprek en/of les. Wij doen ons best om alle verzoeken te honoreren, maar kunnen dat niet beloven!

Begeleidingstraject

Jaarlijks kunnen wij vier basisscholen intensief begeleiden. Eén van onze voedselcoaches verbindt zich dan voor enkele jaren aan de school. Zij bespreekt de mogelijkheden en maakt een jaarplan voor de voedselactiviteiten met de verschillende groepen. Zij verzorgt samen met leerkrachten tuin- kook- en smaaklessen en helpt hen om deze in de toekomst zelfstandig te verzorgen. Ook assisteert zij het schoolteam bij het opbouwen van de ‘Groene Draad’, zoals beschreven in de handleiding.

Elk najaar besluiten wij samen met de gemeente Zutphen welke scholen voor een begeleidingstraject in aanmerking komen. Scholen met veel leerlingen in sociaaleconomisch moeilijker situaties krijgen voorrang.